NHG

Nationale Hypotheek Garantie

Sluit je een hypotheek af met NHG, dan weet je zeker dat jouw hypotheek past bij je inkomen. Je hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet je zeker dat je nooit teveel leent en je naast je maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen. Lees ook de brochure over de mogelijkheden met NHG.
 

Bepaling kostengrens
De kostengrens wordt sinds 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (over de maanden juni, juli en augustus) van het voorgaande jaar, zoals die door het Kadaster worden gepubliceerd.
 
Voor 2020 is de kostengrens vastgesteld op €310.000. Voor woningen waarbij energie besparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600.
 
Wanneer kan ik gebruik maken van de nieuwe kostengrens of Voorwaarden en Normen 2020?
Bij een bindend aanbod van de bank of geldverstrekker uitgebracht in 2020. Vanaf 1 januari 2020 gaat de kostengrens voor NHG omhoog van €290.000 naar €310.000. Daardoor wordt een woning met NHG bereikbaar tot een maximale koopsom tot €310.000.

Dit betekent dat de nieuwe kostengrens al kan gelden voor een woning die je in 2019 hebt gekocht. Voor NHG is alleen belangrijk wanneer de hypotheekovereenkomst definitief tot stand komt. Dit mag op zijn vroegst op 1 januari 2020 gebeuren. Je kunt dus nu al een woning tot €310.000 kopen, als de hypotheek pas in 2020 definitief rond komt. Tref je daarboven energiebesparende voorzieningen kan je tot €328.600 lenen.
 
Wat als de koopsom €315.000 bedraagt, waarvan €5.000 roerende zaken?
NHG gaat uit van de koopsom (exclusief roerende zaken). Indien de geldverstrekker het bedrag dat voor de roerende zaken betaald wordt als realistisch beoordeelt, dan is NHG mogelijk. Zo niet, dan wordt de kostengrens overschreden en is NHG niet mogelijk.
 
Wat als de koopsom €315.000 en de getaxeerde marktwaarde €310.000 bedraagt?
Voor NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend. Als de koopsom € 315.000 bedraagt bij een getaxeerde marktwaarde van €310.000, dan is NHG mogelijk tot €310.000.
 
Wat als de getaxeerde marktwaarde €315.000 bedraagt?
Voor NHG is het laagste bedrag van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend met betrekking tot de kostengrens. Als de koopsom €310.000 bedraagt, dan hoeft een getaxeerde marktwaarde van €315.000 voor NHG dus geen bezwaar te vormen. Bij oversluiten zal dit wel een belemmering gaan vormen omdat we vanaf 2020 naar de marktwaarde (na verbouwing) kijken die niet hoger mag zijn dan €310.000.


Vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen

Veranderingen in je persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je financiële situatie. Zo kun je misschien je hypotheek niet meer betalen als:

  • je relatie stopt
  • je arbeidsongeschikt of werkloos raakt
  • of je partner is overleden.

Heb je een hypotheek met NHG? Dan heb je in deze vervelende periode een vangnet waarop je kunt vertrouwen.

Je bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar NHG denkt in zulke situaties met je mee. NHG kijkt samen met je hypotheekverstrekker of je geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kun je hierdoor je woning behouden en kan een verkoop met verlies worden voorkomen. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van je woning lager dan de uitstaande hypotheek? Dan kan NHG jou deze restschuld kwijtschelden.

NHG is een borgstelling

NHG is een borgstelling in de zin van artikel 7:850 van het Burgerlijk Wetboek (BW). NHG verstrekt de borgstelling aan uw geldverstrekker. De borgstelling ziet toe op je betalingsverplichtingen (rente en aflossing) aan uw geldverstrekker. Heb je een lening met NHG en wordt je woning met verlies verkocht? Dan kan je geldverstrekker zich wenden tot NHG voor de betaling van deze restschuld. Betaalt NHG de restschuld aan je geldverstrekker? Dan ontstaat er voor NHG een wettelijk regresrecht op jou op grond van artikel 7:866 BW. NHG treedt dan ook automatisch in de rechten van je geldverstrekker. Dat wil zeggen dat je de restschuld moet terugbetalen aan NHG. Doe je dat niet? Dan kan NHG maatregelen nemen om de restschuld terugbetaald te krijgen van jou. NHG heeft ervoor gekozen om onder bepaalde voorwaarden af te zien van het wettelijk regresrecht. Dat is de zogenoemde kwijtscheldingsregeling.

Wilt u meer informatie ontvangen over de Nationale Hypotheek Garantie?
kijk dan een op https://www.nhg.nl/
of
neem contact op met Johan* voor vragen en meer informatie.