Taxatie

Johan* uw makelaar een deskundige taxateur uit omgeving Brabant

­

U, als opdrachtgever, als eigenaar, koper of verkoper wil door middel van een taxatierapport weten wat een registergoed waard is bij koop of verkoop. Een bank, een verzekeringsmaatschappij, wil een taxatierapport hebben voor het verstrekken van een hypotheek. De overheid voor inzicht in de WOZ-waarde en de Belastingdienst voor een zogenaamde minnelijke waardering.
U wilt de waarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op.
 

­

Steeds meer geld verstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij een NVM-makelaar. Iedere NVM-makelaar is ingeschreven in het register van Nederlands Register Vastgoed Taxateurs NRVT (  https://www.nrvt.nl/ ) en daarmee een gecertificeerde taxateur.
Wanneer er getaxeerd wordt met als doel het verkrijgen van een financiering, moet een taxatierapport gevalideerd worden. Johan* uw makelaar is aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut.


­

Het Nederlands Woning Waarde ­Instituut­
­
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI, is een onafhankelijk, landelijk validatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen.

NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.­

­

Welke doelen zijn er?

De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Uw NVM-makelaar vraagt daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, ­de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of ­het afsluiten van een opstalverzekering.

­

Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.
Mogelijke waardes van een taxatie zijn:

 • Marktwaarde:­ Dit is de hoogste waarde van de woning bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een woning (ver)koopt vrij van huur en gebruik. Deze waarde wordt onder andere gebruikt bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  ­
 • Herbouwwaarde:­ Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een ­opstalverzekering­ wilt afsluiten bij een verzekeraar.

  ­
 • Waarde in het economische verkeer: ­Deze waarde wordt gebruikt bij fiscale waarderingen zoals de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en bij de overdracht van onroerende goederen. U hebt deze waarde ook nodig bij aangifte of discussie met de Belastingdienst en de gemeente in verband met de onroerendezaakbelasting (ozb).

Wat houdt een taxatieopdracht in?

Een opdracht tot taxatie van een huis in Roosendaal en omgeving is een opdracht tot het geven van een waardeoordeel van een pand en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie van een huis in Roosendaal en omgeving, houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?
De NVM-makelaar komt langs op een afgesproken tijdstip voor de taxatie van uw huis in Roosendaal en omgeving. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen.

­

Tijdens een deskundige taxatie let de NVM-makelaar op de volgende factoren:

 • De staat van onderhoud
 • De inhoud en de oppervlakte
 • De functionele indeling
 • De constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • Mate van isolatie en energiezuinigheid
 • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en­erfpacht;
 • De ligging en de omgeving
 • Het bestemmingsplan
 • De marktsituatie

Na enige tijd koppelt de NVM-makelaar de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een­taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.

Hoe wordt de deskundige taxatie vastgelegd?

De NVM-makelaar legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast.

De NVM-makelaars hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie­is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?
Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.

U ziet, iedere instantie of persoon heeft een andere doelstelling voor het aanvragen van een taxatie. Een beëdigd en RMT-gecertificeerd makelaar-taxateur, zoals Johan van Overveld, lid van NVM, kan een antwoord geven door het uitvoeren van die taxatie. Vanzelfsprekend dienen de getaxeerde waarden objectief te zijn, gebaseerd op inzicht, vakmanschap, ervaring en bouwkundige kennis.

­

Het tarief van een taxatie?

Voor het uitvoeren van een taxatie dient uw NVM-makelaar/taxateur een nota in. Er zijn geen vaste tarieven voor het uitvoeren van een­ taxatie.­

­

Johan* uw makelaar, deskundig taxateur uit omgeving Brabant staat u graag te woord en helpt u indien nodig met de taxatie van uw huis.
 

Johan* is deskundig in taxaties toegespitst op de provincie Brabant en specifiek tot de omgeving Roosendaal.­
Neem vandaag nog contact op met Johan* uw makelaar.