WOZ bezwaar

Eind februari valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.
 

Uw WOZ-waarde


Bereken met de WOZ-tool uw voordeel. 
Vragen over uw WOZ bezwaar? Neem contact op met Johan*.